สำหรับทุกท่านที่กำลังหาที่พัก

ศูนย์แนะนำที่พัก มีบริการจัดหาสถานที่พัก (โรงแรม เรียวคัง ฯลฯ) ตามที่ท่านต้องการได้แบบไม่เสียค่าบริการได้ผ่านโทรศัพท์ครั้งเดียว นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการบริการติดต่อสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ เกาหลีและจีนด้วย

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์แนะนำที่พัก
โทร092-751-6904

เวลาให้บริการ 10:00~18:00

*ฝ่ายบริหาร:สมาคมโรงแรมและเรียงคังแห่งเมืองฟุกุโอกะ

ที่จุดบริการศูนย์แนะนำสถานที่พัก ก็สามารถหาสถานที่พักที่ต้องการได้
ศูนย์แนะนำสถานที่พัก ตั้งอยู่ภายในจุดแนะนำการท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ (เทงชิน)

ศูนย์แนะนำสถานที่พัก

2-1-1 เทงจิน นาคะคุ เมืองฟุกุโอกะ
(รถไฟนิชิเท็ตสึสถานีฟุกุโอกะชั้น 1 ลานกว้างไลอ้อน)

โทร : 092-751-6904

นย์แนะนำสถานที่พักศูนย์แนะนำสถานที่พัก ตั้งอยู่ภายในจุดแนะนำการท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ (เทงชิน)

นย์แนะนำสถานที่พัก